Kløver Gruppen AS

Befaring

Mange lurer på om hvordan mann kan kjøpe en vanlig fredagsvask eller hvordan en befaring skjer.
Dette er veldig enkelt. Skjema nedenfor forklarer det:

  1. Dere tar kontakt på telefon/epost/facebook —>
  2. Vi avtaler tidspunkt som passer best for deg—>
  3. Daglig leder kommer for befaring. —>
  4. Vi hører deres forventninger og går gjennom rengjørings prosedyrer. —>

Vi avklarer hva slags ekstra tjenester dere trenger: f.eks. klær stryking. —>
Vi avtaler tidspunkt som passer for rengjøring og signerer en skriftlig avtale. —>
Daglig leder med renholdere kommer på rengjørings dagen. —>
Vi ber å sende en tilbakemelding etter rengjøring. —>
Faktura kommer i slutt av hver måned. —>
Hvis du vil endre noe eller trenges ikke vask avtalt dagen, sender du en melding til oss og vi endrer avtalen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.